Locatie Vught

gebouw Jeugdnatuurwacht Vught (JNW)
Peellandstraat 1
5262 GT Vught

Repetitietijd: donderdag van 09.30 t/m 11.30 uur.

Bestuur: dvg.vught@gmail.com

Voorzitter:
Jan Koppert – voorzitterdvgvught@gmail.com

Secretaris:
Marijke Voermans – secretarisdvg@gmail.com

Penningmeester:
Gerry Beks – penningmeesterdvg@gmail.com

Dirigent:
Maarten Willemsen – maartenwillemsen@telfort.nl