Het Koor

Voor alle leeftijden

Daylight Vocalgroup koestert diversiteit. Zowel jongeren als ‘iets-minder-jongeren’ zijn welkom.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een zanggroep met alleen senioren, of alleen jongvolwassenen te zijn. Van twintiger tot zeventiger en alles ertussen; iedereen is welkom.
Mannen én vrouwen, want dat klinkt beter!

Niveau

‘Je hoeft niet te kunnen zingen’…

Dirigent Maarten stelt: “wie niets geleerd heeft, heeft ook niets verkeerd aangeleerd.”
Maar dat betekent niet dat we met alles tevreden zijn. Graag bereiken we een goed niveau.
Met mooie arrangementen, een goede klank en zuiverheid, en correcte uitspraak.
‘Niet hoeven kunnen zingen’ en ‘een goed niveau’ lijken met elkaar in tegenspraak, maar zijn dat niet. Iedereen kan zingen, maar de een zal er meer tijd en moeite in moeten steken dan de ander.
Motivatie is doorslaggevend. Wie volhoudt nooit te zullen leren zingen, krijgt vanzelf gelijk.
Wie het echt wil zal zichzelf vroeg of laat verbazen. Het gaat uiteindelijk om het plezier van het zingen. Doch…dit plezier wordt veel groter als het ook echt goed is.

Repeteren

Leden ontvangen het materiaal in PDF-vorm via e-mail. Thuiswerk wordt verwacht, bijvoorbeeld het doorkijken van partituren of het luisteren van liedjes via Internet.
Op repetities worden alle stemmen steeds voorgezongen met gitaarbegeleiding.
De arrangementen zijn driestemmig (sopraan-tenor, alt-bas en solist) of vierstemmig (sopraan, alt, bariton en solist). Een enkele maal wordt er gewerkt met uitgesplitste sopraanpartij.

Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk. Wel wordt verwacht dat je je openstelt voor het gebruiken van partituren. Deze dienen als hulpmiddel, bijvoorbeeld voor de tekst of het moment van inzetten.